Bài 24: Cường độ dòng điện


Cho các sơ đồ mạch điện như hình 24.2a) Hãy ghi (+) và dấu (-) cho hai chốt của ampe kế trong mỗi sơ đồ mạch điện trên đây để có ampe kế mắc đúngb) Hãy cho biết với các mạch...
Hình 24.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết:a) Giới hạn đo của ampe kếb) Độ chia nhỏ nhấtc) Số chỉ của ampe kế khi kim ở vị trí (1)d) Số chỉ ampe kế khi kim ở vị trí (2)Trả lời:a)...
Có bốn ampe kế với các giới hạn đo lần lượt là:Hãy chọn ampe kế phù hợp nhất để đo mỗi trường hợp sau đây:1) 50mA                   2) 1,5A                3) 0,5A                4) 1Aa) Dòng điện qua bóng đèn pin có cường...
Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:a) 0,35A =....mAb) 25mA =.... A c) 1,28A =.....mAd) 32mA =.... ATrả lời:a. 0,35A = 350 mAb. 425mA = 0.425Ac. 1,28A = 1280 mAd. 32mA = 0,032A
Dưới đây là một số thao tác, đúng hoặc sai, khi sử dụng ampe kế:1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0.2. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất.3. Mắc dụng cụ đo xen vào một...
Ampe kế là dụng cụ dùng để làm gì?A. Để đo nguồn điện mắc trong mạch điện là mạnh hay yếuB. Để đo lượng électron chạy qua đoạn mạchC. Để đo độ sáng của bóng đèn mắc trong mạchD. Để...
Trên ampe kế không có dấu hiệu nào dưới đây?A. Hai dấu (+) và (-) ghi tại hai chốt nối dây dẫnB. Sơ đồ mắc dụng cụ này vào mạch điệnC. Trên mặt đụng cụ này có ghi chữ A...
Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì?A. Niuton (N)B. Ampe (A)C. Đêxiben (dB)D. Héc (Hz)Trả lời:=> Chọn B
Khi bóng đèn pin sáng bình thường thì dòng điện chạy qua nó có cường độ vào khoảng 0,3A. Nên sử dụng ampe kế có giới hạn đo nào dưới đây là thích hợp nhất để đo cường độ dòng...
Ampe kế trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây được mắc đúng?Trả lời:Chọn C
Trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây, các công tắc K ở chế độ được biểu diễn như trên hình 24.4. Hỏi ampe kế mắc trong sơ đồ nào có chỉ số khác 0?Trả lời:=>Chọn A
Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.5 được mắc đúng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn?Trả lời:Chọn A