Bài 24: Hô hấp tế bào (tiếp theo)


Đề bàiPhân biệt đường phân và chu trình Crep với chuỗi chuyển êlectron hô hấp về mặt năng lượng ATP. Em đã phát hiện ra "điều bí mật" trong mục "Em có biết" ở bài 21 chưa?Lời giải chi tiếtPhân...
Đề bàiGiải thích tại sao tế bào cơ nếu co liên tục thì sẽ "mỏi" và không thể tiếp tục co được nữa?Lời giải chi tiếtTế bào co cơ liên tục thì sẽ "mỏi" và không thể tiếp tục co...
Đề bàiChọn phương án đúng. Trong quá trình phân giải glucôzơ, giai đoạn nào sau đây sản xuất ra hầu hết các phân tử ATP?a) Chu trình Crepb) Chuỗi chuyền êlectron hô hấpc) Đường phânLời giải chi tiếtĐáp án: b)...