Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII


I. Về tư tưởng, tôn giáoNho giáo từng bước suy thoái, tôn ti trật tự phong kiến không còn được tôn trọng như trước mặc dù các chính quyền Lê - Trịnh, Nguyễn tìm mọi cách củng cố. Phật giáo,...
II. Phát triển giáo dục và văn học1. Giáo dụcNhà Mạc được thành lập, tiếp tục phát triển giáo dục, tổ chức đều đặn các kì thi Hương, thi Hội để tuyển chọn nhân tài. Khi đất nước bị chia...
III. Nghệ thuật và khoa học - kỹ thuậtỞ các thế kỉ XVI – XVIII, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc tiếp tục phát triển với các công trình có giá trị như chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên - Huế), tượng...
Đề bàiEm cho biết lúc bấy giờ nước ta có những tôn giáo nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 121 để trả lời.Lời giải chi tiết- Đạo giáo- Phật giáo- Nho giáo- Thiên...
Đề bàiNhững nét đẹp trong tín ngưỡng dân gian của Việt Nam là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 121 để trả lời.Lời giải chi tiết- Các tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp...
Đề bàiỞ các thế kỉ XVII - XVIII, việc không chú ý nhiều đến các môn khoa học tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế của nước ta?Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiVăn học Việt Nam thế kỉ XVII - XVIII có gì mới? Điểm mới đó nói lên điều gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 122, 123 để trả lời.Lời giải chi tiết*...
Đề bàiNêu một vài công trình nghệ thuật hay làn điệu dân ca ở địa phương mà em biết.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào tình hình địa phương để trả lời.Lời giải chi tiếtNgười Việt ở Quảng Ngãi...
Đề bàiChứng minh sự phong phú của nghệ thuật Việt Nam ở các thế kỉ XVI - XVIIIPhương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 123 để trả lời.Lời giải chi tiết- Nghệ thuật kiến...
Đề bàiHãy nêu những thành tựu về khoa học - kĩ thuật trong các thế kỉ XVI - XVIII.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 124 để trả lời.Lời giải chi tiết* Khoa học:-...
Đề bàiPhân tích đặc điểm và ý nghĩa của văn học Việt Nam ở các thế kỉ XVI - XVIII.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 124 để trả lời.Lời giải chi tiết* Đặc...
Đề bàiLập bảng thống kê các loại hình nghệ thuật tiêu biểu của nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII. Nhận xét về đời sống văn hóa của nhân dân ta thời đó.Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiThống kê các thành tựu khoa học - kĩ thuật các thế kỉ XVI - XVIII. Nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 123...