Bài 25: Hiệu điện thế


Số vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa nào dưới đây?A. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang mắc trong mạch điện kínB. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu...
Hãy kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải trong khung dưới đây để cho biết vôn kế được lựa chọn là phù hợp nhất khi đo hiệu điện thế giữa...
Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:A. 500kV =... VB. 220V =...kVC. 0,5V=.... mVD. 6kV =...VTrả lời:A. 500kV = 500 000VB. 220V = 0,220kVC. 0,5V = 500mVD. 6kV = 6000V 
Câu phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng?A. Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích.B. Nguồn điện tạo ra giừa hai cực của nó một hiệu điện thế.C. Nguồn điện tạo ra sự nhiễm...
Hình 25.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết:a) Giới hạn đo của vôn kế nàyb) Độ chia nhỏ nhấtc) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (1)d) Số chỉ vôn kế khi kim...
Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng?A. 314mV      ...
Dưới đây là một số thao tác. đúng hoặc sai, khi sử dụng vôn kế:1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 02. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất3. Mắc hai chốt của dụng cụ đo...
Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0?A. Giữa hai cực Bắc, Nam của một thanh nam châmB. Giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn.C. Giữa hai cực của một pin...
Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. Số vôn này có ý nghĩa gì nếu acquy còn mới?GiảiSố vôn này có ý nghĩa là giá trị hiệu điện thế giữa 2 cực của acquy khi chưa mắc vào mạch là...
Trong hình 25.2 dưới đây, vôn kế trong sơ đồ nào đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở?Hướng dẫn:=> Chọn A
Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một đơn vị ở cột bên phải để được một câu đúng.1. Đơn vị đo trọng lượng là2. Đơn vị đo cường độ dòng điện là3. Đơn vị đo tần số...
Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một dụng cụ đo ở cột bên phải để được một câu đúng.1. Đo trọng lượng bằng2. Đo cường độ dòng điện bằng3. Đo hiệu điện thế bằng4. Đo nhiệt độ...