Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp


Đề bàiHoá tổng hợp là gì? Viết phương trình tổng quát về hoá tổng hợp.Lời giải chi tiếtHoá tổng hợp là con đường đồng hoá CO2 nhờ năng lượng của các phản ứng ôxi hoá để tổng hợp các chất...
Đề bàiĐiểm khác nhau trong con đường tổng hợp chất hữu cơ ở các nhóm vi khuẩn hoá tổng hợp là gì?Lời giải chi tiếtĐiểm khác nhau chủ yếu trong con đường tổng hợp chất hữu cơ ở các nhóm...
Đề bàiQuang hợp là gì? Viết phương trình tổng quát của quang hợp.Lời giải chi tiếtQuang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2 và H2O) nhờ năng lượng ánh sáng do...
Đề bàiThế nào là sắc tố quang hợp? Tại sao mỗi cơ thể quang hợp lại có nhiều loại sắc tố quang hợp khác nhau mà không phải chỉ có một loại duy nhất?Lời giải chi tiếtSắc tố quang hợp...