Bài 25: Phong trào Tây Sơn


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn làA. Nguyễn Nhạc.B. Nguyễn Huệ.c. Nguyễn Lữ.D. Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn LữẼ2. Khi chúa Trịnh...
Bài tập 2. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.1.  Từ giữa thế kỉ XVIII, do sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn, xã hội Đàng Trong lâm vào tình trạng khủng hoảng...
Bài tập 3. Điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng sau về những hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1785Thời gianNhững hoạt động của nghĩa quân Tây...
Bài tập 4. Những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788 đã đạt được kết quả như thế nào?        Trả lời Những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm...
Bài tập 5. Điền nội dung kiến thức vào bảng sau về cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu (1789).Thời gian/địa điểmCuộc tiến quân của vua Quang TrungĐến Nghệ An Đến Thanh...
Bài tập 6. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phons trào Tây Sơn.- Nguyên nhân thắng lợi:     -Ý nghĩa lịch sử:Trả lời -  Nguyên nhân thắng lợi:+ Phong trào Tây Sơn thắng lợi là nhờ ý chí...