Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật


Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là sự tăng số lượng tế bào của quần thể.Thời gian từ khi sinh ra một tế bào cho đến khi tế bào đó phân chia hoặc số tế...
1. Nuôi cấy không liên tụcMôi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất được gọi là môi trường nuôi cấy không liên tục.Số tế...
Đề bài- Sau thời gian của một thế hệ, số tế bào tế bào như thế nào?- Nếu số lượng tế bào ban đầu N0 không phải là 1 tế bào mà là 105 tế bào thì sau 2 giờ số lượng...
Đề bàiHãy tính số lần phân chia của E.coli trong 1 giờ?Lời giải chi tiếtSố lần phân chia của E.coli trong 1 giờ là:n = t/g = 60/20 = 3 lần
Đề bàiĐể thu được số lượng vi sinh vật tối đa thì nên dừng ở pha nào?Lời giải chi tiếtTa nên dừng ở pha cân bằng vì số lượng vi sinh vật đạt cực đại và không đổi theo thời...
Đề bàiĐể không xảy ra pha suy vong của quần thể vi khuẩn thì phải làm gì?Lời giải chi tiếtĐể không xảy ra pha suy vong, người ta cần bổ sung liên tục chất dinh dưỡng vào và đồng thời...
Đề bàiHãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.Lời giải chi tiếtĐặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn?- Pha tiềm phát (pha lag): Vi khuẩn thích nghi với môi trường, số...
Đề bàiVì sao quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát, còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này?Lời giải chi tiếtKhi nuôi cấy không liên tục...
Đề bàiVì sao trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cấy liên tục hiện tượng này không xảy ra?Lời giải chi tiếtTrong nuôi cấy không liên tục các...