Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễ…


1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước - chính sách ngoại giaoSau khi đánh bại Vương triều Tây Sơn, năm 1802 Nguyễn Ánh lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Gia Long, lập ra nhà Nguyễn, đóng...
2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà NguyễnĐầu thế kỉ XIX, đất nước tạm trở lại yên bình trong thống nhất. Nền kinh tế tuy có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó...
3. Tình hình văn hoá - giáo dụcNhà Nguyễn chủ trương độc tôn Nho giáo, hạn chế hoạt động của các tôn giáo, đặc biệt là Thiên Chúa giáo. Tín ngưỡng dân gian tiếp tục phát triển. Đình làng, đền...
Đề bàiHãy đánh giá chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 127 để đưa ra đánh giá, nhận xét. Lời giải chi tiết- Tích cực: Mặc dù triều đình...
Đề bàiCuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 126 để rút ra ý nghĩa.Lời giải chi tiết* Nội dung cải cách hành chính...
Đề bàiEm hãy nhận xét về thủ công nghiêp nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 128 để đưa ra nhận xét. Lời giải chi tiết- Các nghề...
Đề bàiEm có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt NamPhương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 128 để đưa ra nhận xét. Lời giải chi tiết- Người thợ thủ công Việt Nam...
Đề bàiĐánh giá chính sách hạn chế ngoại thương của nhà Nguyễn?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 128 để đưa ra đánh giá, nhận xét. Lời giải chi tiết- Chủ trương “bế quan tỏa...
Đề bàiTrình bày khái quát và nhận xét quá trình hoàn chỉnh bộ máy thống trị của nhà Nguyễn.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 126, 127 để trả lời.Lời giải chi tiết* Quá...
Đề bàiHãy nêu những ưu điểm và hạn chế của kinh tế thời Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 127, 128 để nhận xét, đánh giá.Lời giải...
Đề bàiHãy nêu các thành tựu văn hóa tiêu biểu dưới thời Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 127, 128 để trả lời.Lời giải chi tiết* Giáo...
Đề bàiEm hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 125-129 để đánh giá, nhận xét. Lời giải chi tiết* Tích cực:- Nhà Nguyễn...