Bài 26: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo)


Đề bàiNêu mối liên quan giữa hai pha của quang hợp.Lời giải chi tiếtMối liên quan giữa 2 pha của quang hợp:- Pha sáng diễn ra biến đổi quang lí (diệp lục hấp thu năng lượng của ánh sáng trở...
Đề bàiÔxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào? Từ nơi được tạo ra, ôxi phải đi qua mấy lớp màng để ra khỏi tế bào?Lời giải chi tiết* Trong quang hợp, ôxi được tạo ra ở...
Đề bàiMô tả pha tối của quang hợp. Tại sao gọi pha tối của quang hợp là chu trình cố định CO2?Lời giải chi tiếtCác phản ứng tối (trong quang hợp) được xúc tác bởi một phần chuỗi các enzim...
Đề bàiHãy lựa chọn và ghép các chữ cái ở đầu câu (a, b, c,...) ở cột B vào các số thứ tự của các câu cột A trong bảng sau đây sao cho hợp nghĩa:(chú ý số chữ cái...