Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật


1. Phân đôiVi khuẩn sinh sản chủ yếu bằng cách phân đôi. Khi hấp thụ và đồng hóa chất dinh dưỡng, tế bào vi khuẩn tăng kích thước do sinh khối tăng và dẫn đến sự phân chia, ở giai...
1. Sinh sản bằng bào tửNhiều loài nấm mốc có thể sinh sản vô tính bằng bào tử kín (bào tử được hình thành trong túi, hình 26.3a) như nấm Mucor hay bằng bào tử trần như nấm Penicillium (hình...
Đề bàiVi khuẩn có thể sinh sản bằng hình thức nào?Lời giải chi tiếtVi khuẩn thường sinh sản bằng hình thức nhân đôi, trong điều kiện bất lợi chúng hình thành bào tử.
Đề bàiVi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào?Lời giải chi tiếtVi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử sau: nội bào tử, ngoại bào tử và bào tử đốt. - Nội bào tử được hình...
Đề bàiCho ví dụ về các bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm.Lời giải chi tiết- Ở vi khuẩn các bào tử sinh sản là bào tử đốt, ngoại bào tử đều là bào tử sinh sản...
Đề bàiNếu không diệt hết nội bào tử, hộp thịt để lâu ngày sẽ bị phồng, bị biến dạng, vì sao?Lời giải chi tiếtNếu thịt đóng hộp không được diệt khuẩn đúng quy trình mà để lâu ngày, các nội...