Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào


Đề bàiNêu khái niệm về chu kì tế bào và những diễn biến cơ bản ở các pha của kì trung gian?Lời giải chi tiết- Khái niệm chu kì tế bào:Chu kì tế bào là trình tự nhất định các...
Đề bàiTrình bày diễn biến của sự phân bào ở tế bào nhân sơ. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa phân bào ở sinh vật nhân sơ và nhân thực.Lời giải chi tiết* Diễn biến của sự phân bào...
Đề bàiSự sinh trưởng của tế bào diễn ra chủ yếu ở pha hay kì nào?a) Kì đầub) Pha Sc) Kì giữad) Pha G2e) Pha G1Lời giải chi tiếtĐáp án: e) Pha G1.
Đề bàiSự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể diễn ra ở pha hay kì nào?a) Pha G1b) Kì đầuc) Pha G2d) Pha SLời giải chi tiếtĐáp án: d) Pha S.