Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỷ XVIII – Nửa đầu thế kỷ XIX


Bài tập 3. Tại sao nói, vào cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX, văn học viết bằng chữ Nôm phát triển đến đỉnh cao?Trả lời Vào cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX, văn học...
Bài tập 4. Hãy kể tên một số công trình khoa học - kĩ thuật của nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX và cho biết những thành tựu này chứng tỏ điều gì?Trả lời Những thành...
Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Tác phẩm văn học kiệt xuất viết bằng chữ Nôm của Nguyễn Du làA. Chinh phụ ngâm.                  ...
Bài tập 2. Điền vào bảng thống kê dưới đây tên các tác giả, tác phẩm tiêu biêu trong lĩnh vực văn học, sử học, địa lí, y học ở nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế...