Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh


1. Cách mạng Hà LanTrước cách mạng, lãnh thổ thuộc hai nước Bỉ và Hà Lan ngày nay, gọi là Nè-đéc-lan (nghĩa là “vùng đất thấp", vì phần lớn đất đai ở đây thấp hơn mực nước biển). Cuối thế...
2. Cách mạng tư sản AnhĐầu thế kỉ XVII, Anh là nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu. Sản xuất công trường thủ công đã chiếm ưu thế hơn sản xuất của phường hội, số lượng và...
Đề bàiHãy nêu đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội Nê-đec-lan trước cách mạng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 143 để trả lời.Lời giải chi tiết* Tình hình kinh tế: - Đầu...
Đề bàiTrình bày diễn biến chính của cách mạng Hà Lan?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 143 để trả lời.Lời giải chi tiết- Tháng 8-1566, nhân dân miền Bắc Nê-đéc-lan khởi nghĩa, lực...
Đề bàiHãy nêu đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 144 để trả lời.Lời giải chi tiết* Kinh tế: - Đầu thế kỉ XVII, Anh là...
Đề bàiHãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà LanPhương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 144 để trả lời.Lời giải chi tiết* Tính chất: là cuộc cách mạng tư sản...
Đề bàiTrình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng tư sản Anh.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 144, 145 để trả lời.Lời giải chi tiết* Diễn biến:- Tháng 8-1642, Sác-lơ I...