Bài 29: Nguyên phân


Đề bàiTrình bày những diễn biến cơ bản trong quá trình phân chia nhân. Thực chất của nguyên phân là gì?Lời giải chi tiết* Những diễn biến cơ bản của quá trình phân chia nhân (gồm 4 kì):- Ở kì...
Đề bàiNêu sự khác nhau trong phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và thực vật.Lời giải chi tiếtSự khác nhau trong phân chia chất tế bào ở tế bào động vật và tế bào thực vật:-...
Đề bàiTại sao nói nguyên phân là phương thức phân bào quan trọng đối với cơ thể và có ý nghĩa thực tiễn lớn lao?Lời giải chi tiết* Nguyên phân là phương thức phân bào quan trọng đối với cơ...
Đề bàiQuá trình nguyên phân diễn ra liên tiếp qua một số lần từ 1 hợp tử của người mang 46 nhiễm sắc thể đã tạo ra số tế bào mới với tổng số 368 nhiễm sắc thể ở trạng...