Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông


Đề bàiHãy nêu các ngành kinh tế chính ở khu vực này?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 13 để trả lời.Lời giải chi tiết- Cư dân trên lưu vực những dòng sông lớn...
Đề bàiCác quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 13 để trả lời.Lời giải chi tiết- Trên lưu vực sông...
Đề bàiHãy trình bày vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 13 để trả lời.Lời giải chi tiếtVai trò của nông...
Đề bàiỞ các nước phương Đông, vua có những quyền gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 16 để trả lời.Lời giải chi tiết- Vua là người đứng đầu, cai trị cả nước, có...
Đề bàiTại sao gọi chế độ nhà nước phương Đông là chế độ chuyên chế cổ đại?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 15, 16 giải thích.Lời giải chi tiếtGọi chế độ nhà nước...
Đề bàiHãy cho biết những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 17, 18 để trả lời.Lời giải chi tiết* Sự ra...
Đề bàiTại sao cư dân trên lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước? Đặc điểm kinh tế của các vùng này là...
Đề bàiXã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào? Hãy giải thích vì sao ở đây lại hình thành các tầng lớp xã hội đó?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang...
Đề bàiEm hiểu thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 15, 16 để trả lời.Lời giải chi tiếtChế độ chuyên chế cổ đại phương...
Đề bàiCư dân phương Đông thời cổ đại đã có những đóng góp gì về mặt văn hóa cho nhân loại?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 17, 18 để trả lời.Lời giải chi...
1. Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tếSự xuất hiện công cụ bằng kim loại đã báo hiệu sự tan vỡ hoàn toàn của chế độ công xã thị tộc và là khởi đầu của thời đại văn...
2. Sự hình thành các quốc gia cổ đạiSản xuất phát triển tất yếu dẫn đến sự phân hoá xã hội, xuất hiện kẻ giàu, người nghèo, quý tộc và bình dân; trên cơ sở đó, giai cấp và nhà...
3. Xã hội cổ đại phương ĐôngNhu cầu của công tác trị thuỷ các dòng sông và xây dựng các công trình thuỷ lợi đã khiến những người nông dân ở những vùng này gắn bó và ràng buộc với...
4. Chế độ chuyên chế cổ đạiNhờ sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp, các cư dân phương Đông đã sớm bước vào xã hội có giai cấp và nhà nước ngay từ buổi đầu của thời đại...
5. Văn hóa cổ đại phương ĐôngSự xuất hiện xã hội có giai cấp và nhà nước không chỉ dẫn đến áp bức, bóc lột, đấu tranh... mà còn là một biểu hiện của thời đại văn minh, trong đó con...
Đề bàiTại sao xã hội có giai cấp và nhà nước lại phát triển sớm ở lưu vực các con sông lớn thuộc châu Á và châu Phi?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang...