Bài 3. Diện tích tam giác


1. Định lýDiện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.$$S = {1 \over 2}ah$$2. Hệ quảDiện tích tam giác vuông bằng nửa tỉ số hai cạnh góc vuông.$$S = {1 \over...
Đề bàiHãy cắt một tam giác thành ba mảnh để ghép lại thành một hình chữ nhật. Lời giải chi tiết
Đề bàiGiải thích vì sao diện tích của tam giác được tô đậm trong các hình 128,129, 130 bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng:Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng công thức tính diện tích hình...
Đề bàiCho tam giác \(AOB\) vuông tại \(O\) với đường cao \(OM\) (h.131). Hãy giải thích vì sao ta có đẳng thức:               \(AB. OM = OA. OB.\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng...
Đề bàiCho tam giác \(ABC\) và đường trung tuyến \(AM\) (h. 132). Chứng minh rằng:SAMB = SAMC Phương pháp giải - Xem chi tiết- Dựng AH là đường cao của \(\Delta ABC\).- Áp dụng công thức tính diện tích tam giác.Lời giải chi tiếtDựng...
Đề bàia) Xem hình 133. hãy chỉ ra các tam giác có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích):b) Hai tam giác có  diện tích bằng nhau thì có bằng nhau hay không?Phương pháp giải -...
Đề bàiVẽ hình chữ nhật có một cạnh của một tam giác cho trước và có diện tích bằng diện tích của tam giác đó. Từ đó suy ra một cách chứng minh khác về công thức tính diện tích...
Đề bàiTính \(x\) sao cho diện tích hình chữ nhật \(ABCD\) gấp \(3\) lần diện tích \(∆ADE\) (h.134)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: công thức tính diện tích tam giác, diện tích hình chữ nhật, biểu diễn diện tích...
Đề bàiTam giác PAF được vẽ trên giấy kẻ ô vuông (h.135). Hãy chỉ ra:a) Một điểm I sao cho SPIF = SPAFb) Một điểm O sao cho SPOF = 2. SPAFc) Một điểm N sao cho SPNF = \(\frac{1}{2}\) SPAF Phương pháp giải - Xem chi tiết-...
Đề bàiCho tam giác \(ABC\). Hãy chỉ ra một số vị trí của điểm \(M\) nằm trong tam giác đó sao cho:                     \({S_{MAC}} = {S_{MAB}} + {S_{BMC}}\)Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiTính diện tích tam giác cân có cạnh đáy bằng \(a\) và cạnh bên bằng \(b.\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất tam giác cân, định lí pitago, công thức tính diện tích tam giác.Lời giải...
Đề bàiTính diện tích của một tam giác đều có cạnh là a.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất tam giác đều, định lí pitago, công thức tính diện tích tam giác.Lời giải chi tiếtGọi \(h\) là...