Bài 3: Giới khởi sinh, giới nguyên sinh và giới nấm


Đề bàiGiới Khởi sinh gồm những sinh vật nào và có những đặc điểm gì?Lời giải chi tiếtGiới Khởi sinh gồm các sinh vật nhân sơ (vi sinh vật cổ, vi khuẩn). Chúng có đặc điểm: cơ thể đơn bào...
Đề bàiHãy điền đáp án đúng vào các chỗ trống sau đây: Động vật nguyên sinh thuộc giới…….. là những sinh vật………… sống……… Tảo thuộc giới………… là những sinh vật…………., …………….. hoặc …………., sống …………..Lời giải chi tiết Các từ theo...
Đề bàiHãy nêu những đặc điểm của giới Nấm.Lời giải chi tiếtĐặc điểm của giới Nấm: là những sinh vật nhân thực, hệ sợi, phần lớn có thành tế bào chứa kitin, không có diệp lục, không có lông và...
Đề bàiVi sinh vật là gì?Lời giải chi tiếtVi sinh vật là những sinh vật có các đặc điểm: kích thước bé nhỏ ; hấp thụ nhiều, chuyển hoá nhanh ; sinh trưởng, phát triển mạnh ; khả năng thích...