Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0


- Để giải các phương trình đưa được về ax + b = 0 ta thường biến đổi phương trình như sau:+ Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu.+ thức hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và chuyển...
Đề bàiHãy nêu các bước chủ yếu để giải phương trình trong hai ví dụ trên.Lời giải chi tiếtCác bước chủ yếu để giải phương trình trong ví dụ 1:- Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc- Chuyển các...
Đề bàiGiải phương trình:\(x - {{5x + 2} \over 6} = {{7 - 3x} \over 4}\)Lời giải chi tiết\(\eqalign{& x - {{5x + 2} \over 6} = {{7 - 3x} \over 4}  \cr &  \Leftrightarrow {{12x - 2\left( {5x +...
Đề bàiTìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng:a) 3x - 6 + x = 9 - x         <=> 3x + x - x = 9 - 6           <=>...
Đề bàiGiải các phương trình:a) 3x - 2 = 2x - 3;                                     b) 3 - 4u + 24 + 6u = u...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \( \frac{5x-2}{3}=\frac{5-3x}{2}\);                                  b) \( \frac{10x+3}{12}=1+\frac{6+8x}{9}\)c)  \( \frac{7x-1}{6}\) + 2x = \( \frac{16 - x}{5}\);                ...
Đề bàiBạn Hoà giải phương trình x(x + 2) = x(x + 3) như hình 2.Theo em bạn Hoà giải đúng hay sai?Em sẽ giải phương trình đó như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc...
Đề bàiSố nào trong ba số \(-1; 2\) và \(-3 \) nghiệm đúng mỗi phương trình sau:\(\left| x \right| = x\left( 1 \right)\)          \({x^2} + 5x + 6 = 0\left( 2 \right)\)  ,  \({6 \over {1...
Đề bàiMột xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc trung bình 32 km/h. Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng, cùng đường với xe máy...
Đề bàiViết phương trình biểu thị cân thăng bằng trong hình 3 (đơn vị khối lượng là gam).Phương pháp giải - Xem chi tiết- Biểu thị theo x khối lượng mỗi bên của cân.- Vì cân thăng bằng nên khối...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \(7 + 2x = 22 - 3x\)                b) \(8x - 3 = 5x + 12\)c) \(x - 12 + 4x = 25 + 2x - 1\)    d)...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \({x \over 3} - {{2x + 1} \over 2} = {x \over 6} - x\)b) \({{2 + x} \over 5} - 0,5x = {{1 - 2x} \over 4} + 0,25\)Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiViết phương trình ẩn x (mét) trong mỗi hình dưới đây (h.4) (S là diện tích của hình):Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình thang, qui tắc giải phương...
Đề bàiĐố: Trung bảo Nghĩa hãy nghĩ ở trong đầu một số tự nhiên tùy ý, sau đó Nghĩa thêm 5 vào số ấy, nhân tổng nhận được với 2, được bao nhiêu đem trừ đi 10, tiếp tục nhân hiệu...