Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳngHai mặt phẳng vuông góca) Đường thẳng vuông góc với mặt phẳngNếu một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng tại điểm A thì nó vuông góc với...
Đề bàiQuan sát hình hộp chữ nhật (h.84):- A’A có vuông góc với AD hay không? Vì sao?- A’A có vuông góc với AB hay không? Vì sao?Lời giải chi tiết- A’A có vuông góc với AD vì là hai...
Đề bàiTìm trên hình 84 các đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD)Ở hình 84:- Đường thẳng AB có nằm trong mặt phẳng (ABCD) hay không? Vì sao?- Đường thẳng AB có nằm trong mặt phẳng (ADD'A') hay không?...
Đề bài1.Gấp hình 87a theo các nét đã chỉ ra thì có được một hình hộp chữ nhật hay không?2. Kí hiệu các đỉnh hình hộp gấp được như hình 87ba) Đường thẳng BF vuông góc với những mặt phẳng...
Đề bàia) Tính các kích thước của một hình hộp chữ nhật, biết rằng chúng tỉ lệ với \(3,\, 4,\, 5\) và thể tích của hình hộp này là \(480 cm^3\).b) Diện tích toàn phần của một hình lập phương...
Đề bài \(A,\, B,\, C \) và \(D\) là những đỉnh của hình hộp chữ nhật cho ở hình 88. Hãy điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:AB61314 BC1516 34CD42 7062DA 457575Kết quả bài 12 minh họa công thức quan trọng sau: \(DA...
Đề bàia) Viết công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h89)b) Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:Chiều dài22181520Chiều rộng14   Chiều cao568 Diện tích một đáy 90 260Thể tích  13202080 Phương pháp giải - Xem chi tiếta) Áp...
Đề bàiMột bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài \(2m\). Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể \(120\) thùng nước, mỗi thùng chứa \(20\) lít thì mực nước của bể là \(0,8m\).a) Tính chiều...
Đề bàiMột cái thùng hình lập phương, cạnh \(7dm\), có chứa nước với độ sâu của nước là \(4dm\). Người ta thả \(25\) viên gạch có chiều dài \(2dm\), chiều rộng \(1dm\) và chiều cao \(0,5dm\) vào thùng. Hỏi nước...
Đề bàiThùng chứa của một xe chở hàng đông lạnh có dạng như hình 90. Một số mặt là những hình chữ nhật, chẳng hạn (ABKI), (DCC’D’),... Quan sát hình và trả lời câu hỏi sau:a) Những đường thẳng nào...
Đề bàiCho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h.91):a) Kể tên các đường thẳng song song với mp (EFGH).b) Đường thẳng AB song song với những mặt phẳng nào?c) Đường thẳng AD song song với những đường thẳng nào?Phương pháp giải...
Đề bàiĐố: Các kích thước của một hình hộp chữ nhật là \(4cm,\; 3cm,\;  2cm\). Một con kiến bò theo mặt của hình hộp đó từ \(Q\) đến \(P\) (h.92):a) Hỏi con kiến bò theo đường nào là ngắn nhất?b)...