Bài 3: Ứng dụng định luật bảo toàn của ánh sáng


Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực?A.  Mặt Trời ngừng phát ra ánh sángB.   Mặt Trời bỗng nhiên biến mất.C. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được mặt đất.D. Người...
Vì sao nguyệt thực thường xảy ra vào đêm rằm Âm lịch?Trả lời:Vì đêm rằm âm lịch Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất mới có khả năng nằm trên cùng 1 đường thẳng. Trái đất có thể chắn ánh sáng...
Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?A. Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được nơi ta đứng.B. Ban ngày, khi Mặt...
Vào một ngày trời nắng, cùng một lúc người ta quan sát thấy một cái cọc cao lm để thẳng đứng có một cái bóng trên mặt đất dài 0,8m và một cái cột đèn có bóng dài 5m. Hãy...
Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nguyệt thực?A. Ban đêm, khi nơi ta đứng không nhận được ánh sáng Mặt Trời.B. Ban đêm, khi Mặt Trăng không nhận được ánh sáng Mặt Trời vì...
Đặt một ngọn nến trước một màn chắn sáng. Để mắt trong vùng bóng nửa tối, ta quan sát ngọn nến thấy có gì khác so với khi không có màn chắn?A. Ngọn nến sáng yếu hơn.B. Ngọn nến sáng mạnh hơn...
Đêm rằm, ta quan sát thấy gì khi Mặt Trời đi vào bóng tối của Trái Đất?A. Mặt Trăng bừng sáng lên rồi biến mất.B. Phần sáng của Mặt Trăng bị thu hẹp dần rồi mất hẳn.C. Mặt Trăng to ra một...
Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nguyệt thực?A. Mặt Trăng bị gấu trời ănB. Mặt phản xạ của Mặt Trăng không hướng về phía Trái Đất nơi ta đang đứngC. Mặt Trăng bỗng dưng ngừng phát sángD. Trái Đất...
Một vật cản được đặt trong khoảng giữa một bóng điện dây tóc đang sáng và một màn chắn. Kích thước của bóng nửa tối thay đổi như thế nào khi đưa vật cản lại gần màn chắn hơn?A. Tăng...
Ta quan sát thấy gì khi nơi ta đứng trên mặt đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng?A.  Trời bỗng sáng bừng lên.B.  Xung quanh Mặt Trăng xuất hiện cầu vồng.C. Phần sáng của Mặt Trăng bị thu hẹp...
Hình nào dưới đây vẽ không đúng hình Mặt Trăng khi có nguyệt thực một phần (hình 3.1)? Trả lời:Chọn C.
Vì sao khi đặt bàn tay ở dưới một ngọn đèn điện dây tóc thì bóng của bàn tay trên mặt bàn rõ nét, còn khi đặt dưới bóng đèn ống thì bóng của bàn tay lại nhòe?Trả lời:- Đèn...