Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ


1. Sự  phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranhSau phát kiến của Cri-xtốp Cô-lôm-bô, nhiều người dân châu Âu di cư sang vùng Bắc Mĩ. Đến nửa đầu thế kỉ XVIII,...
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc MĩSự kiện “chè Bô-xtơn’ đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ.Cuối năm 1773, ba chiếc tàu chở chè của Anh cập bến cảng Bô-xtơn....
3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lậpTháng: 9 - 1783, hoà ước được kí kết ở Véc-xai (Pháp). Theo hoà ước này, Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở...
Đề bàiHãy trình bày chính sách của Chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 146, 147 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiNước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 148 để trả lời.Lời giải chi tiết* Hoàn cảnh thành lập nước Mĩ:- Tháng 5/1775, Đại hội lục...
Đề bàiTuyên ngôn độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 149, đoạn chữ in nhỏ để trả lời.Lời giải chi tiết* Tiến...
Đề bàiYếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 149 để suy luận trả lời. Lời giải chi tiếtNhững yếu tố giúp nghĩa quân Bắc...
Đề bàiHãy trình bày diễn biến chính cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 147, 148, 149 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiTrình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 150 để trả lời.Lời giải chi tiết* Kết quả:- Tháng 9-1783, Hòa ước Vec-xai...