Bài 30: TỔNG KẾT


Bài tập 1. Hãy hoàn thành bảng so sánh sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây theo mẫu sau: Nội dungPhương ĐôngPhương TâyThời gian  Kinh tế        Xã hội    Tổ chức nhà nước        Trả lời Nội dungPhương ĐôngPhương TâyThời gianThế kỉ IHTCN-thếkỉ...
Bài tập 2. Hãy ghép tên một số nhân vật lịch sử cho phù hợp với cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIXTên các nhân vật lịch sửCuộc...
Bài tập 3: Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng sau:Thời gian (năm)Sự kiện Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở cổ Loa. Đinh Bộ Lĩnh dẹp "Loạn 12 sứ quân", thống nhất đất...
Bài tập 4. Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội nước ta thời phong kiếnTrả lời 1) Về kinh tế:-   Nông nghiệp:+ Là ngành kinh tế chủ yếu.+ Ngày càng phát triển nhờ sự quan...