Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII


I. Nước Pháp trước cách mạng1. Tình hình kinh tế, xã hộiCuối thế kỉ XVIII, Pháp vẫn là một nước nông nghiệp. Công cụ và phương thức canh tác thô sơ, lạc hậu, nâng suất thu hoạch rất thấp. Dân cư...
II. Tiến trình của cách mạng1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiếnSự khủng hoảng trầm trọng của nền tài chính quốc gia buộc Lu-i XVI phải triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp ngày 5 - 5 -...
III. Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIIICách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỉ, hoàn...
Đề bàiTrước cách mạng tình hình kinh tế - xã hội Pháp có gì nổi bật?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 151, 152 để trả lời.Lời giải chi tiết* Tình hình kinh tế:-...
Đề bàiNhững nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò như thế nào trong việc chuẩn bị cho cách mạng?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 152 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiCách mạng tư sản Pháp bùng nổ trong bối cảnh nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 152, 153 để trả lời.Lời giải chi tiếtBối cảnh bùng nổ Cách mạng Pháp: - Những...
Đề bàiHãy nêu những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên cầm quyền.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 154, 155 để trả lời.Lời giải chi tiếtNhững việc làm của phái Lập...
Đề bàiVì sao quần chúng cách mạng Pháp tiếp tục nổi dậy?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 155 để lí giải.Lời giải chi tiết- Mặc dù phái Lập hiến ban hành nhiều chính...
Đề bàiPhái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền trong hoàn cảnh nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 156 để trả lời.Lời giải chi tiết- Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước những thử thách...
Đề bàiChính quyền Gia-cô-banh đã thực hiện những biện pháp gì trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 157 để trả lời.Lời giải chi tiếtNhững biện...
Đề bàiHãy cho biết tình hình nước Pháp sau cuộc đảo chính ngày 27-7-1794.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 157, 158 để trả lời.Lời giải chi tiết- Sau đảo chính, Uỷ ban Đốc...
Đề bàiCách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 151, 152 để trả lời.Lời giải chi tiếtCách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn...
Đề bàiLập niên biểu diễn biến cách mạng qua các giai đoạn. Tại sao nói: Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10...
Đề bàiHãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 158 để trả lời.Lời giải chi tiết* Đối với nước Pháp:-...