Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu


1. Cách mạng công nghiệp ở AnhAnh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp do cách mạng tư sản nổ ra sớm, tạo những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất: tư bản, nhân công...
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, ĐứcỞ Pháp, cho đến đầu thế kỉ XIX, khi cuộc chiến tranh với các nước châu Âu kết thúc (năm 1815), đất nước mới dần ổn định và có điều kiện phát triển...
3. Hệ quả của cách mạng công nghiệpCách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản: nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện. Sản xuất bằng máy đã nâng...
Đề bàiÝ nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 160, 161 để trả lời.Lời giải chi tiếtÝ nghĩa của việc phát minh ra máy...
Đề bàiCách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 161 để trả lời.Lời giải chi tiếtCách...
Đề bàiÝ nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp, Đức.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 162 để trả lời.Lời giải chi tiết* Đối với nước Pháp:- Cách mạng công nghiệp...
Đề bàiNêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 159-162 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiCách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 162 để trả lời.Lời giải chi tiếtCách mạng công nghiệp đem lại hệ quả về kinh tế...