Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai


Đề bàiHãy nêu vai trò của nước trong cấu trúc và hoạt động sống của tế bào.Lời giải chi tiếtVai trò của nước đối với cấu trúc và hoạt động sống của tế bào:Trong tế bào, nước phân bố chủ...
Đề bàiTrình bày cấu trúc, chức năng của các hợp chất hữu cơ chủ yếu trong tế bào.Lời giải chi tiếtCấu trúc và chức năng của các hợp chất hữu cơ chủ yếu trong tế bào. TTCác hợp chấtCấu trúcChức...
Đề bàiTại sao cơ thể chúng ta lại được cấu tạo từ rất nhiều tế bào nhỏ mà không phải là từ một số ít các tế bào có kích thước lớn?Lời giải chi tiếtVì mỗi tế bào sẽ duy...
Đề bàiTrình bày cấu trúc, chức năng của màng sinh chất. Tại sao nói màng sinh chất có cấu trúc khảm - động?Lời giải chi tiết* Cấu trúc và chức năng của màng sinh chất:- Cấu trúc: Màng sinh chất...
Đề bàiMô tả cấu trúc và chức năng của ribôxôm.Lời giải chi tiếtCấu trúc và chức năng của ribôxôm:- Cấu trúc Ribôxôm: là bào quan nhỏ không có màng giới hạn. Ribôxôm có kích thước từ 15-25nm. Mỗi tế bào...
Đề bàiTrình bày cấu trúc, chức năng của nhân tế bào.Lời giải chi tiếtCấu trúc và chức năng của nhân tế bào:* Cấu trúc:Nhân tế bào là bào quan có kích thước lớn nhất và dễ nhìn thấy nhất trong...
Đề bàiTrong tế bào thực vật có hai loại bào quan tổng hợp ATP. Đó là những loại bào quan nào? So sánh cấu trúc hai loại bào quan đó.Lời giải chi tiết* Trong tế bào thực vật có hai...
Đề bàiTrình bày cấu trúc, chức năng của lưới nội chất và bộ máy Gôngi.Lời giải chi tiếtCấu trúc và chức năng của mạng lưới nội chất và bộ máy Gôngi:* Lưới nội chất:- Cấu trúc: Là một hệ thống...
Đề bàiPhân biệt quang tổng hợp với hoá tổng hợp.Lời giải chi tiếtSự giống và khác nhau giữa quang tổng hợp và hoá tổng hợp:- Giống nhau: Đều tổng hợp chất hữu cơ đặc trưng cho cơ thể từ các...
Đề bàiTrình bày mối liên quan và sự khác nhau giữa quang hợp và hô hấp.Lời giải chi tiếtMối liên quan và sự khác nhau giữa quang hợp và hô hấp:* Mối liên quan:- Sản phẩm của quá trình này...
Đề bàiTrình bày quá trình phân giải glucôzơ trong tế bào.Lời giải chi tiếtQuá trình phân giải glucôzơ:Quá trình phân giải glucôzơ xảy ra trong chất tế bào. Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế...
Đề bàiThế nào là chu kì tế bào? Tại sao thời gian của mỗi pha trong chu kì tế bào lại khác nhau?Lời giải chi tiết* Chu kì tế bào là trình tự nhất định các sự kiện mà tế...
Đề bàiPhân biệt nguyên phân với giảm phân.Lời giải chi tiếtPhân biệt nguyên phân với giảm phân:* Nguyên phân:- Xảy ra ở tất cả các dạng tế bào.- Chỉ có một lần phân bào.- Không có sự tiếp hợp và...
Đề bàiChọn phương án đúng:14.1 Vai trò của lục lạp trong tế bào thực vật:a) Làm cho cây có màu xanh.b) Thực hiện quá trình quang hợp.c) Thực hiện quá trình hô hấp.d) Cả a và b đúng.14.2. Mô tả...