Bài 33: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sin…


Đề bàiPhân biệt sự khác nhau giữa 3 loại môi trường nuôi cấy.Lời giải chi tiếtPhân biệt 3 loại môi trường nuôi cấy:- Môi trường tự nhiên: chứa các chất tự nhiên không xác định được số lượng, thành phần...
Đề bàiĐịnh nghĩa và cho ví dụ về 4 kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật.Lời giải chi tiết- Quang tự dưỡng là phương thức sử dụng nguồn cacbon từ các chất vô cơ và sử dụng năng lượng từ...
Đề bàiPhân biệt 3 kiểu chuyển hoá vật chất: lên men, hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí.Lời giải chi tiếtPhân biệt 3 kiểu trao đổi chất ở vi sinh vật hoá dị dưỡng:- Lên men là sự phân...