Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật


1. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật được sơ đồ như sau:Thay các số bằng tên các kiểu sinh dưỡng và cho ví dụ.2. Nhân tố sinh trưởng- Vi sinh vật nguyên dưỡng: Có thể tự tống hợp...
1.Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục. Ở pha sinh trưởng nào trong nuôi cấy không liên tục có thời gian của một thế hệ (g) là giá...
1. Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào? Nêu sự khác biệt giữa bào tử sinh sản và nội bào từ ở vi khuẩn. Bào tử vô tính và bào tử hữu tính ở nấm khác...
1. Người ta nói virut nằm ở ranh giới giữa cơ thể sống và vật không sống. Ý kiến của em thế nào?2. Điền nội dung phù hợp vào bảng sau:3. Cho sơ đồ sau:Hãy cho ví dụ minh họa...
Đề bàiLời giải chi tiết1. quang tự dưỡng2. quang dị dưỡng3. hóa tự dưỡng4. hóa dị dưỡng
Đề bàiHãy điền những ví dụ đại diện vào cột thứ bốn trong bảng sau:Lời giải chi tiết
Đề bàiGiải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục. Ở pha sinh trưởng nào trong nuôi cấy không liên tục có thời gian của một thế hệ (g) là...
Đề bàiEm hãy thử nêu các môi trường tự nhiên thích hợp cho sự sinh trưởng của từng nhóm vi sinh vật trong bảng:Lời giải chi tiết  Nhóm vi sinh vật pH tối ưu đối với phần lớn vi sinh vậtmôi...
Đề bàiVi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào? Nêu sự khác biệt giữa bào tử sinh sản và nội bào từ ở vi khuẩn. Bào tử vô tính và bào tử hữu tính ở nấm khác...
Đề bàiNêu ví dụ ứng dụng sự sinh sản của vi sinh vật để phục vụ đời sống con người.Lời giải chi tiếtDo có tốc độ sinh sản và tổng hợp vật chất cao, sự trao đối chất có tính...
Đề bàiĐường dùng để nuôi cấy vi sinh vật và dừng để ngâm các loại quả. Vì sao lại có thể dùng dường với 2 mục đích hoàn toàn khác nhau? Lấy ví dụ về hợp chất khác có vai...
Đề bàiHãy lấy những ví dụ về các yếu tố vật lí có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật. Phân tích khả năng sử dụng một sô yếu tố vật lí để kiểm soát sự sinh...
Đề bàiNgười ta nói virut nằm ở ranh giới giữa cơ thể sống và vật không sông. Ý kiến của em thế nào? Người ta nói virut nằm ở ranh giới giữa cơ thể sống và vật không sống là...
Đề bàiĐiền nội dung phù hợp vào bảng sauLời giải chi tiết
Đề bàiCho sơ đồ sau:Hãy cho ví dụ minh hoạ từng loại miễn dịch (1), (2).Lời giải chi tiết- Miễn dịch thể dịch (1): các kháng thể (Ig) chuyển dịch trong dịch thể hoặc nằm trên màng tê bào chất...
Đề bàiĐiền vào chỗ chấm........ thuật ngữ (tập hợp từ) phù hợp nhất trong các câu sau:- Bệnh viêm gan B là do một loại virut được truyền chủ yếu qua đường...... - So với các loại sữa bột hay sữa đặc...