Bài 34: Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng


Đề bàiHãy nêu đặc điểm của quá trình tổng hợp ở vi sinh vật.Lời giải chi tiếtĐặc điểm chung của quá trình tổng hợp ở vi sinh vật là:- Tổng hợp axit nuclêic và prôtêin: dòng thông tin di truyền...
Đề bàiTrên thị trường thường gặp các loại bột giặt sinh học. Em hiểu chữ "sinh học" ở đây là gì và tác dụng để làm gì?Lời giải chi tiếtChữ "sinh học" trong bột giặt sinh học có nghĩa là...
Đề bàiTại sao trâu bò lại đồng hoá được rơm, rạ, cỏ giàu chất xơ?Lời giải chi tiếtTrâu, bò đồng hoá được cỏ, rơm rạ có giàu chất xơ là vì trong dạ dày của trâu bò có nhiều loại...