Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa


I. Các nước Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX1. Nước Anha) Tình hình kinh tếĐầu thập niên 70 của thế kỉ XIX, nền công nghiệp Anh vẫn đứng đầu thế giới. Sản lượng than...
II. Các nước Đức và Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX1. Nước Đứca) Tình hình kinh tếSau khi đất nước thống nhất (1871), nền kinh tế Đức phát triển với tốc độ mau lẹ. Từ năm...
Đề bàiTrình bày tình hình kinh tế Anh vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPhương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 174, 175 để trả lời.Lời giải chi tiếtTình hình kinh...
Đề bàiHãy nêu những nét lớn về tình hình chính trị nước Anh cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 175 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiHãy cho biết đặc điểm của tình hình kinh tế Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 176 để trả lời.Lời giải chi tiết*...
Đề bàiTrình bày nét nổi bật về tình hình chính trị Pháp thời kì này.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 177 để trả lời.Lời giải chi tiết- Tháng 9-1870, nước Pháp thành lập...
Đề bàiVì sao nói chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân” và chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử...
Đề bàiEm có nhận xét gì về tình hình kinh tế của Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 174, 175, 176 để...
Đề bàiNét nổi bật của tình hình kinh tế Đức cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 178, 179 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiTrình bày những nét lớn về tình hình chính trị ở Đức thời kì này.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 179, 180 để trả lời.Lời giải chi tiếtNhững nét lớn về tình...
Đề bàiVì sao kinh tế Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX phát triển vượt bậc?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 180, 181 để lí giải. Lời giải chi tiếtKinh tế...
Đề bàiNhận xét tình hình chính trị nước Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 181, 182 để trả lời.Lời giải chi tiếtChính trị nước...
Đề bàiTrình bày những nét lớn về tình hình kinh tế, chính trị nước Đức cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 178, 179, 180 để...
Đề bàiHãy cho biết những nét lớn về tình hình kinh tế, chính trị của nước Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 180, 181,...