Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871


I. Quốc tế thứ nhất1. Hoàn cảnh ra đờiGiữa thế kỉ XIX, sự phát triển mạnh mẽ của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa làm cho đội ngũ công nhân càng thêm đông đảo và tập trung tới...
II. Công xã Pa-ri 18711. Cuộc cách mạng 18 - 3 - 1871 và sự thành lập Công xãTrong những năm 1850 — 1870. Ở Pháp, cách mạng công nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa tư...
Đề bàiQuốc tế thứ nhất ra đời trong hoàn cảnh nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 192 để trả lời.Lời giải chi tiếtQuốc tế thức nhất ra đời trong hoàn cảnh:- Giữa thế...
Đề bàiVai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 193, 194 để trả lời.Lời giải chi tiếtVai trò...
Đề bàiCuộc cách mạng 18-3-1871 ở Pa-ri bùng nổ trong hoàn cảnh nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 194 để trả lời.Lời giải chi tiếtHoàn cảnh bùng nổ Cuộc cách mạng 18-3-1871 ở...
Đề bàiTrình bày những chính sách thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới của Công xã Pa-ri.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 195, 196 để trả lời.Lời giải chi tiếtNhững chính sách...
Đề bàiTrình bày sự thành lập và hoạt động của Quốc tế thứ nhất vào những năm 60 - 70 của thế kỉ XIX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 192, 193 để trả...
Đề bàiChứng minh rằng: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới. Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 195, 196 để giải thích, chứng minh.Lời giải...