Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật


Đề bàiĐịnh nghĩa: "Sinh trưởng của vi sinh vật" là gì?Lời giải chi tiếtKhái niệm sinh trưởng: Sinh trưởng là sự tăng các thành phần của tế bào và có thể dẫn đến sự tăng kích thước cũng như số...
Đề bàiHãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục.Lời giải chi tiếtĐặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục:- Pha...
Đề bàiTại sao nói "Dạ dày - ruột ở người là một hệ thống nuôi cấy liên tục đối với vi sinh vật"?Lời giải chi tiếtNgười ta nói "Dạ dày - ruột ở người là một hệ thống nuôi liên...
Đề bàiNếu nuôi vi sinh vật không liên tục thì dựa vào đường cong sinh trưởng em sẽ thu hoạch sinh khối vào thời điểm nào là thích hợp?Lời giải chi tiếtNếu nuôi vi sinh vật theo đợt thì dựa...