Bài 39. Quốc tế thứ hai


1. Phong trào công nhân cuối thế kỉ XIXTừ thập niên 70 của thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ ở châu Âu và Bắc Mĩ. Đội ngũ giai cấp công nhân các nước tăng nhanh...
2. Quốc tế thứ hai Ngày 14 - 7 — 1889. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức ở Pa-ri.Đại hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, nêu lên sự cần thiết phải thành lập...
Đề bàiHãy cho biết những nét nổi bật của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 197, 198 để suy luận trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiHãy nêu những hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ hai trong thời gian Ăng-ghen lãnh đạo.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 198 để trả lời.Lời giải chi tiết- Ngày 14-7-1889,...
Đề bàiTrình bày hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ hai.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 197, 198 + suy luận để trả lời.Lời giải chi tiết- Sau khi Quốc tế thứ...
Đề bàiVì sao Quốc tế thứ hai bị tan rã?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 199 để lí giải..Lời giải chi tiếtQuốc tế thứ hai bị tan rã do:- Diễn ra tình trạng...