Bài 4. Hình lăng trụ đứng


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN:Hình vẽ bên gọi là lăng trụ đứng. trong hình này+ A, B, C, D, A1, B1, C1, D1 là các đỉnhABB 1A1, BCC 1B 1.. là những hình chữ nhật, gọi là các mặt bên+...
Đề bài Hai mặt phẳng chứa hai đáy của một lăng trụ đứng có song song với nhau hay không?- Các cạnh bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy hay không?- Các mặt bên có vuông góc với hai...
Đề bàiTrên hình 94 là tấm lịch để bàn, nó có hình dạng là một lăng trụ đứng. Hãy chỉ rõ các đáy, mặt bên, cạnh bên của lăng trụ. Lời giải chi tiết- Các đáy: (ABC), (A’B’C’)- Các mặt bên:...
Đề bàiQuan sát các hình lăng trụ đứng trong hình 96 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây:Hìnha)b)c)d)Số cạnh của một đáy3   Số mặt bên 4  Số đỉnh  12 Số cạnh bên   5 Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào...
Đề bàiVẽ lại các hình sau vào vở rồi vẽ thêm các cạnh vào các hình 97b, c, d, e để có một hình hộp hoàn chỉnh (như hình 97a):Lời giải chi tiếtCác hình hộp hoàn chỉnh:
Đề bàiABC.A‘B’C’ là một hình lăng trụ đứng tam giác (h.98)a) Những cặp mặt nào song song với nhau ?b) Những cặp mặt nào vuông góc với nhau ?c) Sử dụng kí hiệu // và ⊥ để điền vào các ô trống...
Đề bàiVẽ theo hình 99a rồi cắt và gấp lại để được lăng trụ đứng như hình 99b.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Học sinh tự vẽ hình.- Cắt và gấp lại để được hình 99b.Lời giải chi tiếtHọc...