Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng


1. Định nghĩaTam giác A'B'C' gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:\(\widehat{A'}\) =  \(\widehat{A}\); \(\widehat{B'}\) = \(\widehat{B}\); \(\widehat{C'}\)= \(\widehat{C}\).\(\frac{A'B'}{AB}\)  = \(\frac{B'C'}{BC}\) =  \(\frac{C'A'}{CA}\)Kí hiệu: ∆A'B'C' ~  ∆ABC Tỉ số: \(\frac{A'B'}{AB}\)  = \(\frac{B'C'}{BC}\) =  \(\frac{C'A'}{CA}\) = k gọi là tỉ số đồng dạng.2. Tính chất Hai tam giác A'B'C' và ABC đồng dạng có...
Đề bàiCho hai tam giác ABC và A’B’C’ (h.29)Nhìn vào hình vẽ hãy viết các cặp góc bằng nhau.Tính các tỉ số \({{A'B'} \over {AB}},\,\,{{B'C'} \over {BC}},\,\,{{C'A'} \over {CA}}\) rồi so sánh các tỉ số đóNhìn vào hình vẽ hãy viết các...
Đề bài1) Nếu ΔA’B’C’ = ΔABC thì tam giác A’B’C’ có đồng dạng với tam giác ABC không? Tỉ số đồng dạng là bao nhiêu?2) Nếu ΔA’B’C’ ∼ ΔABC theo tỉ số k thì ΔABC ∼ ΔA’B’C’ theo tỉ số...
Đề bàiTrong hai mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai?a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.b) Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp...
Đề bài∆A'B'C' ∽ ∆A"B"C" theo tỉ số đồng dạng k1 ∆A"B"C" ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2. Hỏi tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất: Nếu ∆A'B'C' ~...
Đề bàiCho tam giác ABC. Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số \(\frac{1}{2}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định lí: Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với...
Đề bàiCho tam giác ABC vẽ tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng là k = \(\frac{2}{3}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định lí: Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác...
Đề bàiTừ M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với \(AM = \frac{1}{2}MB\). Kẻ các tia song song với AC, BC. Chúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N.a) Nêu tất cả các cặp tam giác...
Đề bài∆A'B'C' ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= \(\frac{3}{5}\).a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho.b) Cho biết chu vi của hai tam giác trên là 40dm, tính chu vi của mỗi tam giác.Phương pháp giải -...