Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của v…


Đề bàiHãy kể tên các chất dinh dưỡng chính ảnh hưởng tới sinh trưởng của vi sinh vật.Lời giải chi tiếtCác chất dinh dưỡng chính ảnh hưởng tới sinh trưởng của vi sinh vật là:- Ngoài nước, cacbon là yếu...
Đề bàiCác chất nào được gọi là yếu tố sinh trưởng? Tại sao vi sinh vật lại cần yếu tố sinh trưởng?Lời giải chi tiếtCác chất sinh trưởng là các chất hữu cơ quan trọng mà vi sinh vật không...
Đề bàiNhững loại chất nào thường được sử dụng để ức chế sinh trưởng của vi sinh vật?Lời giải chi tiếtCác chất ức chế sinh trưởng gồm:Các phenol và alcohol: gây biến tính prôtêin, thường được dùng làm chất tẩy...