Bài 43: Cấu trúc các loại virut


Đề bàiVirut có được coi là một cơ thể sinh vật không? Vì sao?Lời giải chi tiếtVirut chưa được coi là một cơ thể mà chỉ là một dạng sống, vì có cấu tạo rất đơn giản: không có cấu...
Đề bàiTrình bày khái niệm và cấu trúc của virut.Lời giải chi tiếtKhái niệm virut: Virut là một dạng sống rất đơn giản, không có cấu trúc tế bào, chỉ gồm một loại axit nuclêic được bao bởi vỏ prôtêin.Cấu...
Đề bàiPhân biệt các nhóm virut ở người, động vật, thực vật và vi khuẩn.Lời giải chi tiếtPhân biệt các nhóm virut ở người, động vật, thực vật và vi khuẩn. TTCác loại virutĐặc điểm 1Virut ở người và động...
Đề bàiHãy chọn phương án đúng nhất4.1. Virut là:a) Một dạng sống đặc biệt chưa có cấu trúc tế bàob) Chỉ có vỏ là Prôtêin và lõi là axit nuclêicc) Sống kí sinh bắt buộcd) Cả a, b và c4.2....