Bài 49 trang 125 SGK Toán 8 tập 2


  Đề bàiTính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.135).Phương pháp giải - Xem chi tiếtTính diện tích xung quanh theo công thức: \(S_{xq} = p.d\), trong đó \(p\) là nửa chu vi đáy, \(d\) là trung đoạn của hình chóp đều.Lời giải chi...

  Đề bài

  Tính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.135).

  Phương pháp giải – Xem chi tiết

  Tính diện tích xung quanh theo công thức: \(S_{xq} = p.d\), trong đó \(p\) là nửa chu vi đáy, \(d\) là trung đoạn của hình chóp đều.

  Lời giải chi tiết

  Hình a:

  Diện tích xung quanh của hình chóp là: 

          \(S_{xq} = p.d =  \frac{1}{2}. 6.4.10 = 120 (cm^2)\)

  Hình b:

  Diện tích xung quanh của hình chóp là:  

   

           \(S_{xq} = p.d =  \frac{1}{2}. 7,5.4.9,5 = 142,5\) \( (cm^2)\)

  Hình c:

  Độ dài trung đoạn của hình chóp là:

           \(d = \sqrt{17^{2} -8^{2}} = \sqrt{289 -64}= \sqrt{225} \) \(= 15(cm) \) 

  Diện tích xung quanh của hình chóp là: 

           \(S_{xq} = p.d =  \frac{1}{2}. 16.4.15 = 480 (cm^2)\)