Bài 5. Diện tích hình thoi


Đề bàiHãy tính diện tích tứ giác ABCD theo AC, BD, biết AC ⊥ BD tại H (h.145)Lời giải chi tiếtSABC = \({1 \over 2}\)BH.ACSADC = \({1 \over 2}\)DH.ACSABCD = SABC +SADC =\({1 \over 2}\)BH.AC + \({1 \over 2}\)DH.AC = \({1 \over 2}\) (BH + DH).AC=\({1 \over 2}\)BD.AC
Đề bàia) Hãy vẽ một tứ giác có độ dài hai đường chéo là \(3,6cm, 6cm\) và hai đường chéo đó vuông góc với nhau. Có thể vẽ được bao nhiêu tứ giác như vậy? Hãy tính diện tích mỗi...
Đề bàiVẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng đường chéo của một hình thoi cho trước và có diện tích bằng diện tích của hình thoi đó. Từ đó suy ra cách tính diện tích hình thoi.Phương pháp giải...
Đề bàiCho một hình chữ nhật. Vẽ tứ giác có các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình chữ nhật. Vì sao tứ giác này là một hình thoi? So sánh diện tích hình thoi và diện tích hình...
Đề bàiCho hình thoi ABCD có cạnh AB = 6cm, \(\widehat{A}\) = \(60^{\circ}\)Tính diện tích hình thoi có cạnh dài 6cm và một trong các góc của nó có số đo là \(60^{\circ}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất tam giác...
Đề bài Cho một hình thoi và một hình vuông có cùng chu vi. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn? Vì sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: -  Công thức tính diện tích hình bình hành, hình...