Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN1 Diện tích xung quanhDiện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích các mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.Sxq = 2p.hp là nửa chu vi đáy,...
Đề bàiQuan sát hình khai triển của một lăng trụ đứng tam giác (h.100)- Độ dài các cạnh của hai đáy là bao nhiêu?- Diện tích của mỗi hình chữ nhật là bao nhiêu?- Tổng diện tích của cả ba...
Đề bàiTính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các lăng trụ đứng sau đây :Phương pháp giải - Xem chi tiết- Tính diện tích xung quanh theo công thức: \(S_{xq} = 2p.h\) với \(p\) là nửa chu vi, \(h...
Đề bàiQuan sát lăng trụ đứng tam giác rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sauPhương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào công thức: \(S_{xq} = 2p.h\) với \(p\) là nửa chu vi, \(h\) là chiều...
Đề bàiTấm lịch để bàn có dạng một hình lăng trụ đứng, ACB là một tam giác cân (h.104).a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết AC song song với những cạnh nào ?b)...
Đề bàia) Từ hình khai triển (h.105) có thể gấp theo các cạnh để có được một tấm lăng trụ đứng hay không ? (Các tứ giác trên hình đều là hình chữ nhật).b) Trong các hình vừa gấp được, xét...