Bài 5: Giới động vật


Đề bàiNêu các đặc điểm của giới Động vật.Lời giải chi tiếtGiới Động vật gồm những sinh vật nhân thực đa bào, cơ thể gồm nhiều tế bào phân hoá thành các mô, các cơ quan và hệ cơ quan...
Đề bàiĐộng vật khác với thực vật ở những đặc điểm nào?Lời giải chi tiếtĐiểm khác nhau cơ bản giữa động vật và thực vật. Thực vậtĐộng vật - Tự dưỡng.- Thành tế bào có xenlulôzơ.- Sống cố định.- Cảm...
Đề bàiNêu các đặc điểm khác biệt giữa nhóm động vật không xương sống và có xương sống.Lời giải chi tiếtĐiểm khác nhau giữa động vật không xương sống và động vật có xương sống. Động vật không xương sốngĐộng...
Đề bàiNêu các lí do phải bảo tồn các động vật quý hiếm.Lời giải chi tiếtĐộng vật có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và con người: Trong tự nhiên, động vật tham gia vào tất cả...