Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến


1. Trung Quốc thời Tần, HánTừ thời cổ đại, trên lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc. Giữa các nước này thường xuyên xảy ra các cuộc chiến tranh nhằm xâu...
2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời ĐườngCác cuộc chiến tranh liên miên hao người tốn của làm cho mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt. Nông dân khắp nơi vùng dậy khởi nghĩa, các thế...
3. Trung Quốc thời Minh, ThanhĐầu thế kỉ XIII, trên thảo nguyên Mông cổ hình thành nhà nước phong kiến chuyên chế quân sự do Gien-gít Khan (Thành Cát Tư Hãn) làm vua. Năm 1271, vua Mông cổ là Khu-bi-lai (Hốt...
4. Văn hoá Trung Quốc thời phong kiếnDưới thời phong kiến, nhân dân Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu văn hoá rực rỡ, độc đáo.Trong lĩnh vực tư tưởng, Nho giáo giữ vai trò quan trọng. Người đầu tiên...
Đề bàiVẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời TầnPhương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 29 để trả lời.Lời giải chi tiết*Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần:
Đề bàiNhững biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 30, 31 để trả...
Đề bàiNhững mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh đã xuất hiện như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 31, 32 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiẢnh hưởng của chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 31, 32...
Đề bàiChế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 28 để trả lời.Lời giải chi tiết* Về chính trị:- Từ thời cổ đại, trên...
Đề bàiHãy tìm hiểu thêm về 4 phát minh lớn của Trung Quốc thời phong kiến?Phương pháp giải - Xem chi tiếttìm hiểu qua sách, báo, internet để trả lời.Lời giải chi tiếtBốn phát minh lớn của Trung Quốc thời...
Đề bàiSự thịnh trị của chế độ phong kiến thời Đường được biểu hiện như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 30, 31 để trả lời.Lời giải chi tiết* Kinh tế: phát...
Đề bàiHãy nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 33, 34, 35 để trả lời.Lời giải chi tiết* Về tư tưởng:-...