Bài 54 trang 87 SGK Toán 8 tập 2


  Đề bàiĐể đo khoảng cách giữa hai điểm A và B, trong đó B không tới được, người ta tiến hành đo và tính khoảng cách như hình 57:AB // DF; AD = m; DC = n; DF = a.a) Em hãy nói rõ về cách đo như thế nào.b)...

  Đề bài

  Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và B, trong đó B không tới được, người ta tiến hành đo và tính khoảng cách như hình 57:

  AB // DF; AD = m; DC = n; DF = a.

  a) Em hãy nói rõ về cách đo như thế nào.

  b) Tính độ dài x của khoảng cách AB.

  Phương pháp giải – Xem chi tiết

  Áp dụng: Tính chất 2 tam giác đồng dạng.

  Lời giải chi tiết

  a) Cách đo: Chọn thêm hai điểm C và D sao cho A, D, C thẳng hàng AC ⊥ AB.

  – Chọn điểm B sao cho C, F, B thằng hàng và DF ⊥ AC.

  b)  ∆CDF ∽ ∆CAB (DF // AB)

  => \(\frac{DF}{AB}=\frac{CD}{CA}\) (tính chất 2 tam giác đồng dạng)

  => AB = \(\frac{DF.CA}{CD}= \frac{a(m+n)}{m}\)

  Vậy x= \(\frac{DF.CA}{CD}= \frac{a(m+n)}{m}\)