Bài 6: Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật


Đề bàiTại sao phải bảo tồn đa dạng sinh vật?Lời giải chi tiếtChúng ta phải bảo tồn sự đa dạng sinh vật vì sinh vật có vai trò vô cùng quan trọng đối với tự nhiên và con người:- Đa...
Đề bàiEm phải làm gì để đóng góp vào việc bảo tồn đa dạng sinh vật?Lời giải chi tiếtĐể bảo vệ sự đa dạng sinh vật, các em cần phải luôn luôn có ý thức và hành vi bảo vệ...