Bài 7: Các nguyên tố hóa học và nước của tế bào


Đề bàiHoàn thành bảng sau bằng cách điền các nguyên tố hoá học vào ô trống cho phù hợp:NhómCác nguyên tố có trong tế bàoCác nguyên tố chủ yếu Các nguyên tố đại lượng Các nguyên tố vi lượng Lời giải chi tiết...
Đề bàiTrình bày cấu trúc hoá học, đặc tính hóa - lí và ý nghĩa sinh học của nước.Lời giải chi tiếtPhân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử ôxi kết hợp với hai nguyên tử hiđrô bằng...
Đề bàiĐiền vào chỗ trống trong các câu sau:a) Hầu hết các tính chất khác thường của nước được gây ra bởi ………. của những phân tử của nó.b) Nước là dung môi tuyệt vời cho các chất điện li....