Bài 7: Gương cầu lồi


Người lái xe ô tô dùng gương cầu lồi đặt ở phía trước mặt để quan sát các vật ở phía sau lưng có lợi gì hơn là dùng gương phẳng?A. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi rõ hơn...
Trò chơi ô chữ Theo hàng ngang:1. Cái mà ta nhìn thấy trong gương phẳng.2. Vật có mặt phản xạ hình cầu.3. Hiện tượng xảy ra khi Trái Đất đi vào vùng bóng đen của Mặt Trăng.4. Hiện tượng ánh sáng...
Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?A. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.B. Hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.C. Hứng được trên...
Vì sao người lái ô tô hay xe máy lại dùng một gương cầu lồi đặt phía trước mặt để quan sát những vật ở phía sau lưng mà không dùng gương phẳng?A. Vì gương cầu lồi cho ảnh sáng...
Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ có tính chất:A. Song song.                              B. Hội tụC. Phân kì.                                   D. Không truyền theo đường thẳng.Giải=> Chọn C
Hãy tìm trong các đồ dùng ở nhà một vật có dạng giống một gương cầu lồi. Đặt một vật trước gương đó và quan sát ảnh của vật tạo bở: gương. Ảnh đó có độ lớn thay đổi thế...
Đặt hai viên pin giống hệt nhau trước một gương cầu lồi và một gương phẳng. Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh kích thước ảnh của viên pin tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng?A....
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất nào sau đây?A.  Ảnh thật, bằng vật.B.   Ảnh ảo, bằng vật.C. Anh ảo, cách gương một khoảng băng khoảng cách từ vật đến gương D. Không hứng...
Đặt mắt tại một điểm M ở phía trước một gương cầu lồi tâm o, bán kính R. Áp dụng phép vẽ như ở bài 7.9 để xác định vùng mắt có ta quan sát được trong gương.Trả lời:Muốn nhìn...
Cho một điểm sáng s đặt trước một gương cầu lồi tâm o, bán kính R. Coi phần mặt cầu nhỏ quanh một điểm M trên mặt gương cầu như một gương phẳng nhỏ đặt vuông góc với bán kính...