Bài 7. Tế bào nhân sơ


Tế bào nhân sơ có đặc điểm nổi bật là chưa có nhân hoàn chỉnh, tế bào chất không có hệ thống nội màng và không có các bào quan có màng bao bọc, độ lớn của tế bào chỉ...
Tế bào nhân sơ có cấu tạo khá đơn giản, gồm có 3 thành phần chính: màng sinh chất tế bào chất và vùng nhân. Ngoài các thành phần đó, nhiều loại tế bào nhân sơ còn có thành tế...
Đề bàiKích thước nhỏ đem lại ưu thế gì cho các tế bào nhân sơ?Lời giải chi tiếtTế bào nhỏ thì tỉ lệ S/V giữa diện tích bề mặt (màng sinh chất) (S) trên thể tích của tế bào (V)...
Đề bàiNếu loại bỏ thành tế bào của các loại vi khuẩn có hình dạng khác nhau, sau đó cho các tế bào này vào trong các dụng dich có nồng độ các chất tan bằng nồng độ các chất...
Đề bàiThành tế bào vi khuẩn có chức năng gì?Lời giải chi tiếtThành tế bào vi khuẩn có độ dày từ 10 - 20nm, được cấu tạo bằng chất peptiđôglican (pôlisaccarit liên kết với peptit). Thành tế bào vi khuẩn...
Đề bàiTế bào chất là gì?Lời giải chi tiếtTế bào chất nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân (hoặc nhân tế bào). Tế bào chất ở mỗi tế bào đều gồm 2 thành phần chính: bào tương (một dạng...
Đề bàiNêu chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn.Lời giải chi tiếtChức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn:Một số loài vi khuẩn còn có các cấu trúc được gọi là roi (tiên...
Đề bài Nêu vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn.Lời giải chi tiết Vùng nhân của tế bào sinh vật nhân sơ chứa vật chất di truyền, có chức năng truyền đạt thông tin từ thế hệ này...
Đề bàiTế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ta ưu thế gì?Lời giải chi tiếtKích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại nhiều ưu thế cho tế bào...