Bài 8: Cacbohidrat (Saccarit) và lipit


Đề bàiHãy cho biết cấu tạo và vai trò của một vài đại diện của các loại mônôsaccarit (đường đơn), đisaccarit (đường đôi) và pôlisaccarit (đường đa) theo mẫu dưới đây:Loại saccaritVí dụCông thức phân tửVai trò sinh họcMônôsaccarit:  +...
Đề bàiLipit và cacbohiđrat có điểm nào giống và khác nhau về cấu tạo, tính chất, vai trò?Lời giải chi tiết  Dấu hiệu so sánhCacbonhiđrat.Lipit. Cấu tạoCn(H2O)m.Nhiều C và H, rất ít O. Tính chấtTan nhiều trong nước, dễ phân...
Đề bàiChọn câu đúng. Những hợp chất nào sau đây có đơn phân là glucôzơ?a) Tinh bột và saccarôzơ          b) Glicôgen và saccarôzơc) Saccarôzơ và xenlulôzơ        d) Tinh bột và glicôgene) Lipit đơn giảnLời giải chi tiếtĐáp...
Đề bàiChọn câu đúng. Fructôzơ là một loại:a) Axit béo                  b) Đisaccaritc) Đường pentôzơ        d) Đường hexôzơe) PôlisaccaritLời giải chi tiếtĐáp án: d) Đường hexôzơ