Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp


A. KIẾN THỨC CƠ BẢNCông thức tính diện tích xung quanh:Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn.Sxq = pdp: nửa chu vi đáyd: trung đoạn của hình chóp đều
Đề bàiVẽ, cắt và gấp miếng bìa như ở hình 123. Quan sát hình gấp được, hãy điền số thích hợp vào chỗ trống (…) ở các câu dưới đây:a) Số các mặt bằng nhau trong một hình chóp tứ...
Đề bàiMột hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên bằng \(25cm\), đáy là hình vuông ABCD cạnh \(30cm\).Tính diện tích toàn phần của hình chóp.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Tính diện tích xung quanh: \(S_{xq}=...
Đề bàiVẽ cắt và gấp miếng bìa như đã chỉ ra ở hình 125 để được hình chóp tứ giác đều.a) Trong hình 125a, có bao nhiêu tam giác cân bằng nhau?b) Sử dụng định lí Pitago để tính chiều...
Đề bàiTính độ dài đường cao của hình chóp tứ giác đều với các kích thước cho ở hình 125.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông.Lời giải chi tiếtGọi \(O\) là giao...
Đề bàiTính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp tứ giác đều sau đây.(h.126)Phương pháp giải - Xem chi tiết- Tính diện tích xung quanh: \(S_{xq}= p.h \), trong đó \(p\) là nửa chu vi...