Bài 8: Gương cầu lõm


Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm có những tính chất nào dưới đây?A. Lớn băng vật.      B. Lớn hơn vậtC. Nhỏ hơn vật                           D. Nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi.Giải=> Chọn B
Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ có tính chất nào dưới đây?A. Song songB. Hội tụC. Phân kìD. Không truyền theo đường thẳng.Giải=> Chọn B
Vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin lại có thể chiếu sáng được xa hơn so với khi không có pha đèn?A. Vì pha đèn phản xạ được ánh sángB. Vì pha đèn có thể hội tụ ánh...
Chuyện cũ kể lại rằng: Ngày xưa, nhà bác học Ác-si-mét đã dùng những gương phẳng nhỏ sắp xếp thành hình một gương cầu lõm lớn tập trung ánh sáng Mặt Trời để đốt cháy chiến thuyền quân giặc. Ác-...
Hãy dùng lập luận để chứng tỏ rằng ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi luôn luôn bé hơn ảnh ảo của vật đó tạo bởi gương cầu lõm.Trả lời:Ta có: Ảnh ảo của vật tạo bởi...
Tìm trong nhà một đồ dùng có tác dụng tương tự như một gương cầu lõm. Đặt một vật ở vị trí thích hợp trước gương cầu lõm đó để nhìn thấy ảnh ảo của vật, di chuyển vật lại...
Trong ba loại gương (gương cầu lồi, gương phẳng, gương cầu lõm), gương nào cho ảnh ảo của cùng một vật lớn hơn? xếp theo thứ tự tăng I dần từ trái sang phải.A. Gương phảng, gương cầu lõm, gương...
Vì sao người lái ô tô hay xe máy không dùng gương cầu lõm để quan sát ảnh ảo của các vật ở phía sau xe?A. Vì ảnh không rõ nétB. Vì vật phải để rất gần gương mới cho...