Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Ngô Quyền lên ngôi vua vào nămA. 905.                    B. 938.                    C. 939.                    D. 968.2. Kinh đô của nước ta thời nhà Ngô đóng ởA. Cổ Loa...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.1. Chiến thắng Bạch Đằng của quân dân ta do Ngô Quyền lãnh đạo vào năm 938.2.  Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp xong...
Bài tập 3. Hãy nối các ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.1.Năm 944a) Đinh Bộ Lĩnh2.Năm 950b) Đinh Công Chứ3.Xây dựng căn cứ ở Hoa Lưc)Ngô Xương Văn mất4.Làm Thứ...
Bài tập 4. Tại sao sau khi Ngô Quyền mất lại xảy ra ' Loạn 12 sứ quân?Trả lời Nguyên nhân: Các con Ngô Quyền còn ít tuổi, chưa đủ uy tín
Bài tập 5. Tại sao Đinh Bộ Lĩnh dẹp được "Loạn 12 sứ quân?Trả lời Nhờ có ý chí, tài năng, được nhân dân ủng hộ..
Bài tập 6. Em hãy trình bày tóm tắt công lao của Ngô Quyền đối với nước ta đầu thế kỉ X.Trả lời Công lao của Ngô Quyền đối với nước ta đầu thế kỉ X: Lãnh đạo nhân dân đánh tan...
Bài tập 7. Đinh Bộ Lĩnh có công lao như thế nào đối với đất nước sau khi Ngô Quyền mất?Trả lời Đánh dẹp "Loạn 12 sứ quân", lập lại nền thống nhất đất nước, củng cố chính quyền độc lập, phát...
Bài tập 8. Những việc làm của Ngô Quyền sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có gì khác với những việc làm của Khúc Thừa Dụ sau khi khởi nghĩa thành công năm 905?Trả lời Ngô Quyền bỏ chức Tiết độ...